Thông tin đơn hàng: HOVUONG_23

Hình ảnh Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Đèn chùm nến 01/15 tay 5,400,000 1 5,400,000
Đèn chùm nến 02/ 15 tay 5,400,000 1 5,400,000

KM: đ

Tổng tiền: 10,800,000đ